سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

کامران جانفشان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
سوزان عارضی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژ ی آموزشی

چکیده:

گسترش محیطهای مجازی و الکترونیک در تمامی ابعاد زندگی انسان تغییرات اساسی به بار آورده است با استفاده از فناوری های جدید در عرصه های آموزش و پرورش بطور اعم و برنامه ی درسی به طور اخص تغییرات مهمی در ماهیت یادگیری های دانش آموزان به وجود می اورد و استفاده ی بهینه از ظرفیت این فناوری ها به یادگیری هاوسعت و غنای خاصی می بخشد در راستای حرکت تدریجی از مدارس سنتی به مدارس مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات ساختاری و تکنولوژیکی ضروری است این امر شامل تغییر در ساختار مدرسه و نیازهای آموزشی و بسترهای قانونی می با شد از طرف دیگر بهره گیری از فناوری اطلاعات در فرایند یادگیری بصورت یک رسانه باید شالوده و ساختار یادگیری را تغییر دهد و این امر فقط در ارتباط مستقیم با تغییر نقشهای معلم و دانش آموز و تحولات ساختاری در محتوای آموزشی امکان پذیر است.