سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سمیه فضائلی –
مهدی یوسفی –
آذر نظامی –

چکیده:

اداره علمی هرسازمانی منوط به وجود سیستم های مناسب اطلاعاتی درآن سازمان می باشد سیستم های اطلاعات بالینی یکی از مهمترین ابزارهای پشتیبان تصمیمات درحوزه های مدیریت درمان به شمار می رود این پژوهش به صورت مطالعه مروری منظم با استفاده از منابع اطلاعاتی قابل دسترسی به بررسی کاربردهای مختلف سیستم های اطلاعات بالینی پرداخته است سپس به برسری میزان آگاهی کارکنان مدارک پزشکی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته شده است روایی محتوایی سوالات پرسشنامه از طریق پانل نخبگان تایید شد و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب ازمون باز ازمون ۸۰ درصد تایید گردید داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel 2007 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفتند باتوجه به تعدد وظایف فنی و درمانی یک بیمارستان سیستم اطلاعات بالینی نیز قسمت ها و کاربردهای مختلفی دربیمارستان دارد از جمله کاربردهای اصلی آن میتوان به مستندسازی بالینی تصمیم گیری مدیریت دارو رادیولوژی آزمایشگاه و … اشاره نمود همچنین مطالعات نشان داد موانعی از قبیل مسائل مالی رفتاری و فنی برسرراه به کارگیری این سیستم ها وجود دارد