سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا بهروزی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران ،گچسارا
حاتم کامروا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
آنیتا پناهی –

چکیده:

درکاربردهای فضایی مصرف توان پایین، حجم کم،طول عمر زیاد وقابلیت اطمینان بالا، ازجمله پارامترهای مهم طراحی هستند. امروزه تکنولوژی میکروالکترومکانیکMEMS( به عنوان یک تکنولوژی برتر وتکامل یافته، بسیاری ازمحدودیتهای موجود را رفع کرده است. چراکه حجم کمی داشته ومصرف توان آن بسیار پایین است. استفاده از مخابرات نوری نیز به دلیل مزایای عمده آن در فضای آزاددرحال گسترش است. دراین مقاله ابتدا زیر سیستم مخابراتی یک ماهواره را معرفی کرده و وظایف آن بیان میشود. در مورد مزایای مخابرات نوری صحبت میشود و درادامه به معرفی ادواتRF MEMS بکار رفته در زیر سیستم مخابراتی ماهوارههاپرداخته شده، نمونههایی ازقطعات آورده و ضرورت استفاده از آن بررسی گردیده است.