سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین عطائیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین امیرشاهی –
محمد اسماعیلیان –

چکیده:

فرایندهای تولید و سیستم های موجود درصنعت نساجی اغلب پیچیده و مبهم بوده و بیشتربراساس ادراک تجربه و دانش فرد متخصص اداره می شود تئوری مجموعه های فازی نیز درسالهای اخیر درمدلسازی پدیده های کیفی و مبهم که انسان نقش کلیدی درکنترل آنها ایفا می کند و سیستمهایی که متغیرها و پارامترهای انها و اثرمتقابل بین آنها گنگ و مبهم می باشد پیشرفت خوبی داشته است لذا دراین تئوری کاندیدای مناسب جهت مدلسازی فرایندها و سیستم های موجود درصنعت نساجی می باشد دراین تحقیق ابتدا موارد مختلف کاربرد سیستم های فازی درصنعت نساجی بررسی شده است سپس ا زروش خوشه سازی فازی برای بهینه سازی پیشگویی رنگ درمخلوط الیاف از قبل رنگ شده استفاده شده و درآخر نتایج مدل فازی ساخته شده با روش شبکه های عصبی و روش نظریه دو ثابتی کیوبلکا مانک مقایسه شده است.