سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا زنگانه رنجبر – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، پ ژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه
پیام زنگانه رنجبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، گروه عمران، لنگرود، ایران
علیرضا پاداشی املشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، گروه معماری، لنگرود، ایران
کامران رحیمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، پ ژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده:

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش تاثیرگذاری آن در زندگی بشر، به تدریج مفاهیم قبلی در حال متحول شدن هستند و به همراه خود مفاهیم جدیدی را متولد میکنند. تجارت الکترونیکی، انقلابی در عرصه تجارت در دنیا به وجود آورده است. امروزه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، بسیاری از فعالیتهای تجاری خود را از طریق اینترنت انجام می دهند و این کار روز به روز در حال رشد است. در این مقاله سعی بر این است که سیستمهای مختلف پرداخت و دریافت الکترونیک و کارآیی آنها در سیستم حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با معرفی این تکنولوژی، راه برای استفاده هرچه بیشتر آن در کشور باز شود. با بررسی درست تکنولوژیهای جدید در زمینه حمل و نقل نظیر خرید الکترونیکی بلیط، موبایل- بلیط و سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض، میتوان راه را برای پیشرفت سیستم حمل و نقل کشور گشود و در نهایت به سیستمی با آلودگی و هزینه کمتر، راحتی بیشتر برای استفاده کنندگان و در نهایت کارآتر دست یافت.