سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – دانشیار گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اکبر کرمی – کارشناس ارشد مسئول بهداشت و کنترل کیفی آب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
کامیار یغمائیان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزش

چکیده:

وجود فلزات سنگین در برخی از فاضلابها خصوصا صنایع تولید رنگ و آبکاری و محدودیتهای شدید زیست محیطی برای تخلیه آنها ، مشکلات متعددی را برای صاحبان صنایع و مسئولین به وجود آورده است. بررسی روشهای حذف این عوامل از فاضلاب با استفاده از مواد جاذبی که دارای ارزانترین قیمت و بالاترین کارایی بوده و قابلیت دسترسی بسیار خوبی داشته باشند ، می تواند دست اندرکاران را در انتخاب بهترین و اقتصادی ترین روش راهنمایی نماید . با این هدف کارائی خاکستر چوب در حذف کادمیم از فاضلابهای صنایع تولید رنگ مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه در شرایط ناپیوسته بر روی فاضلاب کارخانه تولید رنگ بینالود کرمان با استفاده از مقادیر مختلف خاکستر بعنوان ماده جاذب و در PH های متفاوت اسیدی یا قلیایی و با زمان تماس متفاوت انجام گرفت. اندازه گیری کادمیم در نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی انجام گرفته و بطور کلی روشهای آزمایش از کتاب روشهای استاندارد ۹۵ اقتباس شده است. این بررسی نشان می دهد که خاکستر چوب کارایی بالایی در حذف کادمیم داشته و این کارایی با افزایش میزان جسم جاذب تا ۱۰۰ گرم به ازا هر لیتر فاضلاب بالا رفته بطوری که میزان جذب در محدوده PH های قلیایی ، خنثی و اسیدی به ۹۷% تا ۹۸% رسیده است. داده های مربوط به ایزوترم های جذب نشان می دهد که فرایند جذب از ایزوترم فروندلیش تبعیت می نماید . با توجه به نتایج این تحقیق و سایر مطالعات انجام یافته استفاده از خاکستر فرار و خاکستر چوب در حذف کادمیم از فاضلابهای صنعتی و شهری به عنوان یک ماده ارزان قیمت و با درجه دسترسی بالا توصیه می شود.