سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد احمدی – مربی پژوهش- پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده:

خوردگی تجهیزات صنعتی توسط اکسیژن محلول آب یکی از انواع مهم خوردگی است که هزینه سنگینی را بر صنایع ونیروگاه ها تحمیل می کند. به منظور رفع این مشکل درغالب نیروگاهها از هیدرازین جهت کاهش میزان اکسیژن محلول تا حدمطوب استفاده می شود. با این حال خصوصیات سمیت و سرطانزایی این ماده موجب تلاش فراوانی جهت حذف آن از چرخه مصرف شده است و در این راستا بیش از ده ترکیب شیمیایی مختلف برای استفاده درشرایط مختلف عملیاتی پیشنهاد شده اند.دراین تحقیق پس از مطالعه و بررسی جوانب مختلف کاربرد انواع مواد پیشنهادی، دو ترکیب دی اتیل هیدروکسیلآمین و کربوهیدرازید جهت انجام تست های نهایی و انتخاب ماده مناسب جهت جایگزینی هیدرازین در یکی از نیروگاههای کشور انتخاب شدند . در ادامه آزمایشاتی جهت بررسی توان و سرعت اکسیژ ن زدایی این مواد و مقایسه آنها با هیدرازین انجامشده و پارامترهای موثر بر نتایج آزمایشات مورد بررسی قرارگرفتند . علاوه برآزمایشات فوق بحث خوردگی این ترکیبات درتماس با آلیاژهای مورد استفاده در سیکل نیروگاه نیز از پارامترهای تاثیر گذار بر انتخاب ماده اکسیژن زدا می باشد . در خاتمه کربوهیدرازید به عنوان جایگزین مناسب هیدرازین در نیروگاه مورد مطالعه پیشنهاد شده است