سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مرتضی بابامیر – دانشگاه کاشان – گروه مهندسی کامپیوتر
محمد مهدی مروتی – دانشگاه کاشان – گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

امروه نرم افزار تحمل پذیر خطا به دلیل حساسیت بالای نرم افزارها ور مواجهه بت خطا مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله پیاده سازی نسخه های مختلف بر پایه سیستم پیش بینی مدار ماهواره صورت گرفته است. به منظور شناخت هر چه بیشتر قبلیت های هر تکنیک ای زمایشات در سخت ترین شرایط یعنی وجود نتایج دست چندگانه و خطاهای مرتبط انجام گرفت. بات بررسی نتایج مشخص شد مه تکنین برنامه نویسی چند نسخه ای با تست پذیرش بر روی افزایش قابلیت اطمینان تمرکز دارد و توجهی به کارایی ندارد. هچنین تکنین برنامه نویسی چند نسخه ای گره باز کن بر روی افزایش کارایی تمرکز داشته و توجهی به قابلیت اطمینان ندارد . همچنین تکنیک برنامه نویسی چند نسخهای گره باز کن برروی افزایش کارایی تمرکز داشته و توجهی به قابلیت اطمینان ندارد. با توجه به این نکته که محاسن دو تکنین اخیر مکمل یکدیگرند تکنیکی تحت عنوان برنامه ویسی چند نسخه ای گره باز کن با تست پذیش توسعه داده شد که هم باعث افزایش کارایی می شود و همافزایش قابلیت اطمینان.