سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی رضوانی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه
محسن محمدی – کارشناس ارشد، مدیر نگهداری و تعمیرات

چکیده:

گسترش شبکه های حمل و نقل جهت تامین نیازهای حال و آتی در دستور کار برنامه های عمرانی کشور گنجانده شده است. در این راستا صنعت ریلی با توجه به حجم جابجایی بار و مسافر و نیز منافع اقتصادی م رتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله برخی روش های نوین پایش وضعیت ناوگان ریلی از جمله انواع سامانه های بازرسی و آشکارسازهای عیوب قطار (بوژی) که در کنار خط یا متصل به خط به صورت ثابت نصب می شو ند، معرفی و بررسی شده اند. به منظور دستیابی به سامانه ایی مطمئن و استفاده از آن در صنعت ، ارزیابی کارایی آن امری الزامیست. لذا، ضمن بررسی تست های میدانی بعمل آمده در راه آهن های معتبر دنیا ، دقت اطلاعات اندازه گیری شده بررسی و مقایسه شده اند. دقت نتایج اندازه گیری شده و نمودارهای حاصل از اعمال این سه روش مورد بررسی قرار گرفته اند. روش ها و نتایج ارائه شده در این مقاله که در ارتباط با پایش و نگهداری تخصصی ناوگان ریلی است می تواند جهت راه اندازی و بهره برداری هوشمندانه از شبکه حمل و نقل ریلی مورد استفاده قرار گیرد