سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هانیه راوندیان – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
محمود محمدی شریف – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
غلامرضا گل محمدی – استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
علیرضا هادی زاده –

چکیده:

خسارت ناشی ازآفات انباری و مقاومت آنها دربرابر حشره کشهای شیمیایی جستجو برای یافتن شیوه های امن ترکنترل آفات را ضروری نموده است کاربرد حشره کشهای کم خطر روی سطوح داخلی انبارها قب لازوارد شدن موادغذایی یکی ازاین شیوه ها است دراین پژوهش جنبه های مختلف سمیت تماسی حشره کش جدید تیامتوکسام درپنج مرحلهروی شپشه برنجSitophilus oryzae مورد بررسی قرارگرفت ازمایشها ازطریق قرار دادن حشرات درمعرض سطوح تیمار شده ظروف پتری انجام گرفت براساس نتایج تجزیه پروبیت LC50 این حشره کش ۳/۵۶mg ai/L براورد گردید درمرحله دوم مرگ و میر ناشی از سه غلظت ۱/۲۵و۲/۵و۳/۷۵mg ai/L این حشره کش به ترتیب ۲۶و۴۰و۵۲ درصد براورد شد درمرحله بعدی حشرات بمدت ۱و۲و۳و۴و۷و۱۴ روزبدون غذا نگهداری شده و سپس درمعرض سه غلظت شاخص قرارگرفتند. نتایج نشان دادکه با دور نگهداشتن موادغذایی ازحشرات میزان حساسیت آنها به این حشره کش افزایش یافت.