سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس روزبهانی – ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تهران و محقق در موسسه SDWA دانشگاه
بنفشه زهرایی –
مسعود تابش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخته

چکیده:

تصفیه خانه ها همواره به عنوان یکی از مولفه های اساسی در سامانه های تامین و توزیع آب شهری به شمار می روند و از لحاظ کمیت و کیفیت آب و همچنین مسائل استراتژیک از جمله زیر ساخت های مهم و در عین حال پر هزینه می باشند. به طور کلی هر یک از بخش های مختلف این زیر ساخت مانند حوضچه ته نشینی، کلرزنی و غیره تحت تاثیر ریسک خطرات مختلف طبیعی و غیر طبیعی قرار دارند که منجر به کاهش آسیب پذیری و عملکرد کل سیستم در تحویل آب کافی و با کیفیت مناسب به شبکه توزیع می شود. در این تحقیق، بر مبنای رویکرد سلسله مراتبی جهت در نظر گرفتن پیچیدگی ها و همچنین رویکرد فازی جهت در نظر گرفتن عدم قطعیت ها، روش تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی ریسک اجزای مختلف تصفیه خانه ها ارائه شده است که بر مبنای اطلاعات در دسترس و همچنین نظرات کارشناسان مختلف، ریسک سیستم را به صورت تابعی از آسیب پذیری آنها بیان می کند. محاسبه شاخص آسیب پذیری بر مبنای قوانین فازی و محاسبه اهمیت هر یک از اجزای تصفیه خانه در تعیین میزان ریسک کلی سیستم، بر مبنای توان برگشت پذیری این اجزاء به وضعیت عادی بهره برداری صورت خواهد گرفت. روش ارائه شده در ارزیابی تصفیه خانه شماره یک شهر ارومیه مورد سنجش قرار گرفته و راهکارهایی جهت کاهش ریسک محاسبه شده ارائه شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت کاربرد مدل پیشنهادی، در برنامه ریزی و مدیریت ریسک سیستم های تصفیه آب می باشد