سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

پس از محدودیت های ایجاد شده در زمینه سوخت های فسیلی و در نتیجه بحران انرژی، تفکر بکارگیری از انرژیهای طبیعی در ذهن بشر پرورش یافت. یکی از منابع انرژی های طبیعی، خورشید است و از طریق دو سیستم فعال و غیر فعال می توان از گرمایش خورشیدی در ساختمان ها استفاده نمود. سامانه هایی که برای ایجاد آسایش انسان و برای تامین سرمایش و گرمایش به جریان های طبیعی انرژی وابسته اند را سامانه ی ایستا گویند که یکی از انواع آن گلخانه است. گلخانه خورشیدی از سیستم های غیر فعال بوده و با دریافت غیر مستقیم به جذب و ذخیره گرما می پردازد و نتایج بررسی ها نشان داده که گلخانه ها عمدتا در ساختمان های ویلایی و ساختمانهای تا سه طبقه مورد استفاده قرار می گیرند. شاید بتوان چنین پیشنهادی را اظهار نمود که میتوان از گلخانه ها با شکلی متفاوت در ساختمان های بلند استفاده کرد. هدف از انجام این تحقیق، معرفی و شناخت تکنیک هایی، از جمله استفاده از گلخانه در ساختمان، برای استفاده از انرژی خورشیدی برای جذب و ذخیره گرما می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی است.