سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه السادات میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد
منصور رفیعیان – دانشیار ، دانشگاه یزد
محمدمهدی جلیلی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

میراکنندههای تنظیمپذیر مغناطیسی ۱ که به اختصار دمپرهایMR نامیده میشوند به دلیل توان مصرفی بسیار کم، نیروی تولیدی بالا، پاسخ سریع، قابلیت کنترل نیروی میراکنندگی و کار در محدودهدمایی وسیع میتوانند در کاهش اثرات ناشی از ارتعاش در سیستمهای مکانیکی بسیار کارامد باشند. تاکنون بیشتر تحقیقاتی که بر روی دمپرهایMRانجام گرفته به کاربردهای آنها در فرکانسها وسرعتهای پایین متمرکز شده که منجر به شناخت خوبی نسبت بهخصوصیات سیالMRدر فرکانسها و سرعتهای پایین شده است.ولی بسیاری از مطالب مربوط به رفتار دمپرهایMRدر کاربردهای شوک و ضربه تقریباً ناشناخته هستند. با توجه به اینکه کاهش و کنترل ضربه در بسیاری از دستگاههای صنعتی و تسلیحات نظامی، خودروها و غیره، اهمیت فوقالعادهای دارد لذا تحقیقات در خصوص استفاده از این دمپرها در این زمینه جای کار بسیاری دارد. در این مقاله کارایی دمپرMRدر کاهش ضربه ناشی از تصادف خودروبررسی شده است. برای این منظور از این دمپر در سپر خودرو استفاده شده و شتاب وارد شده به سرنشین در شرایطی که به دمپر ولتاژ اعمال شده و در شرایط بدون ولتاژ با هم مقایسه شده است.