سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهتا شهیدی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
احسان رحیمی لرکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
مصطفی شجری – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

تکنولوژی PGDBK به عنوان یک فرآیند انگیزشی اولیه در چاه های نفت و گاز جهت افزایش تراوایی و ضریب بهر هدهیسازندهای کربناته،ماسه سنگی، دولومیتی بکار می رود. تکنولوژی PGDBK با استفاده از مواد منفجر ه ی استوانه ای شکل جهت ایجاد شکاف در منطقه ی نزدیک چاه سبب افزایش دبی چاه های نفتی و گازیمیشود. در این مقاله به بررسی کارآیی مولدهای پرانرژی گازی در دو چاهB و A شرق میدان نفتی اهواز جهت ایجاد شکاف های چندگانهبهمنظور افزایش ضریب بهره دهی چا ههای موردنظر به کمک نرم افزارPIPESIM پرداخته شده است.[