سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید سیداشرف – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب و هیدرولیک،دانشگاه رازی
علی اکبر اختری – استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی،پژوهشکده تحقیقات پیشرفته

چکیده:

در تحقیق حاضر، ابتدا مروری بر تئوری انواع مدل های آشفتگی و چندفازی انجام شده و سپس کاربرد آنها در آنالیز جریان عبوری ازروی سرریز اوجی مورد بررسی قرار می گیرد. معادلات حاکم به روش رئوس سلول همپوشان و با بهره گیری از یک کد CFD گسسته سازی وجهت تعیین موقعیت مکانی و زمانی سطح آزاد جریان از مدل های VOF و Mixture ، و برای شبیه سازی اثر گردابه های آشفتگی جریان، ازمدل های RSM ، k-ε Standard ، k-ε RNG و k-ε Realizable استفاده شده است. داده های بدست آمده از هشت مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و واسنجی شده، نهایتا دقیق ترین مدل و فرم شبکه بندی معرفی گردیده است