سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه صاحبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود فرسادی زاده – دانشیار دانشگاه تبریز
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار دانشگاه گیلان
اکرم عباسپور – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

حوضچه های آرامش با پرش هیدرولیکی یکی از انواع سازه های هیدرولیکی بوده که دارای کاربرد وسیعی می باشد از میان انواع حوضچه های ارامش حوضچه های واگرا نسبت به نوع مستقیم آن دارای عملکرد مطلوبتری می باشند درتحقیق حاضر قابلیت شبیه سازی عددی این پدیده با استفاده ازمدل های آشفتگی K-e استاندارد و RNG و مدل جزحجم سیال VOF جهت شبیه سازی سطح آزاد جریان با استفاده از نرم افزار Fluent به مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازصحت سنجی با نتایج مدل فیزیکی نشان داد که مدل K-e استاندارد پارامترهای پرش را با دقت بهتری نسبت به مدل K-e RNG شبیه سازی نموده است و کارایی حوضچه های واگرا را درکاهش طول پرش نسبت به حوضچه های مستقیم بهتر نشان میدهد