سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هوشنگ افضلی گروه – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی بخش فنی و مهندسی کرمان،
علی تاج آبادی پور – عضو هیئت علمی موسسه پسته کشور
فرزاد آزادشهرکی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده:

ایران بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است و در سال های گذشته پسته قسمت عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. از میان استا نهای تولید کننده پسته در کشور استان کرمان با حدود ۸۳ درصد رتبه اولتولید را در اختیار دارد. گسترش صنعت فرآوری و ماشین سازی باعث افزایش سطح زیر کشت پسته شده است . بررسی پارامترهای عملکردی ماشین سودمنداست، زیرا وقتی ماشین مورد نظر درست انتخاب و تنظیم نشود و یا برخی ازپارامترهای انتخابی مناسب نباشند، کارکرد دستگاه از حالت طبیعی خارج شده و با هر یک درصد افزایش ضایعات، ضرر و زیان زیادی به باغ دار و اقتصاد کشور وارد می شود. در این تحقیق عملکرد فنی سه ماشین پوست گیری رایج پسته شامل :ماشین پوست گیراستوانه ای پیچی، استوانه ای لاستیکی و استوانه ای پیچی و تیغه ای، در سه زمان برداشت : اول فصلبرداشت، پانزده روز پس از اولین برداشت (وسط فصل برداشت) و سی روز پس از اولین برداشت (آخر فصل برداشت)، در سه تکرار در شهرستا ن کرمان، ارزیابی و صفات راندمان پوست گیری، درصد دانه های شکسته ، درصد دانه ها یی ناقصپوست شده و درصد دانه های اصلا پوست نشده تعیین گردید.