سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم رسولی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه سازه های دریایی، تهرا
ایمان ملک محمدی – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمران، تهران.
رضا امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه مهندسی عمران، تهران، ای

چکیده:

به بیشینه حرکت عمودی موج روی ساحل بالاروی موج گفته می شود. این پدیده یک فرآیند تأثیرگذار روی سواحل است که می تواند باتوجه به انرژی کوبشی امواج روی ساحل و میزان ارتفاع خود در کنار خطر آفرینی، سبب خوردگی ساحل، تغییر شیب آن و فرسایش پشته ها در پشت خطساحل گردد. بالاروی امواج در ساحل بوسیله عوامل مختلفی تولید می گردد که از آن جمله می توان به بالاروی ایجاد شده توسط باد اشاره کرد. از آنجا که معمولاً اطلاعات مربوط به خصوصیات باد در مناطق مختلف در دسترس می باشد، ایجاد ارتباط بین مشخصات باد و ارتفاع بالاروی، می تواند کمک شایانی به مهندسین سواحل و سازه های نزدیک ساحل برای طراحی سازه های حفاظتی در برابرخطرات احتمالی نماید. در این تحقیق، به کمک ماشین های بردار پشتیبان که یکی از جدیدترین روش های پیش بینی وتخمین های احتمالاتی است و در چند سال اخیر کاربردهای موفقی در شاخه های مختلف علوم مهندسی داشته است به پیش بینی ارتفاع بالاروی موج پرداخته شده است. نتایج حاصل از کاربرد ماشین بردار پشتیبان آموزش دیده نشان از کارایی این مدل در پیش بینی بالاروی امواج دارد