سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راحله عربگل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید سرتاج – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات درحال حاضریکی از مهمترین مسائل زیست محیطی می باشد نیترات ابتدایی ترین شکل نیتروژن در خاک است که بهدلیل زیاد بودن حلالیتش در آب به راحتی در اثر بارندگی یا ابیاری درخاک شسته و به آبهای سطحی و یا زیرزمینی منتقل می شود اهمیت شناسایی الودگی آبهای زیرزمینی که یک سوم آب شرب جهان را تشکیل میدهد و افزایش تقاضا برای اب با کیفیت نیاز روزافزونی را برای ایجاد مدلهای پیشگو، قدرتمند، دقیق و قابل اطمینان مشخص می کند مدلهایی که قادر به یادگیری و تعمیم مفاهیم هستند و می توانند در مسائل مربوط به تخمین پیشبینی مدیریت و کنترل، در جنبه های مختلفی از منابع آب مورد استفاده قرار گیرند مدلهای هوشمند و مدلسازی های داده محور از جمله روشهای نوینی هستند که به سرعت در حال گسترش در زمینه های متنوع علمی می باشند لذا دراین تحقیق استفاده از این روش به منظور پیش بینی غلظت نیترات در آبخوان دشت اراک با استفاده از پارامترهای کیفی که براحتی قابل اندازه گیری هستند ماننددما هدایت الکتریکی سطح آب زیرزمینی موقعیت مکانی چاه و pH TDS، DO مورد توجه قرارگرفته است.