سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسیم دلبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب،دانشگاه علو
مهدی احمدی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

روند رو به رشد جمعیت و افزایش نیاز آبی و همچنین بالا رفتن سطح استانداردها و انتظامات موجود در زمینه کیفیت آب اشامیدنی موجود در شبکه توزیع باعث گردیده است که صافیهای شنی تک لایه توانایی لازم برای تامین آب مورد نیاز جوامع را نداشته باشند . آنتراسیت از جمله موادی است که به علت برخورداری از خصوصیات ویژه قابلیت افزایش میزان آب صافسازی و حذف مواد آلی پیش ساز تری هالومتان را دارا می باشند . هدف از این مطالعه بررسی عملکرد صافیهای دو لایه با بستر آنتراسیت در مقایسه یا صافی های تک لایه در حذف مواد آلی ، در تصفیه خانه اب اهواز بوده است. روش مطالعه : در این مطالعه ، دوپایلوت صافی تک بستره و دو بستره ساخته شد. مدت نمونه برداری و اجرای آزمایش ها ۴ ماه بود که آب ورودی و خروجی از پایلوت صافی دو لایه و یک لایه از نظر کدورت و مواد آلی بر اساس کربن آلی کل مورد سنجش قرار گرفت . در صافی دو لایه در مراحل مختلف اجرایی تاثیر استفاده از آنتراسیت در ترکیب بستر و همچنین تغییر ارتفاع این ماده در ترکیب بستر صافی های دو لایه مورد مطالعه فرار گرفت و در کلیه مراحل با صافی تک لایه از نظر میزان حذف کدورت ، کلیفرم و مواد آلی ، مورد مقایسه قرار گرفت. بحث و نتجیه گیری : میزان حذف مواد آلی توسط صافی یک لایه ۷% و توسط صافی دو لایه ۱۲/۳% محاسبه شد. میزان حذف کدورت توسط صافی یک لایه ۶۹% و صافی دو لایه ۸۰% محاسبه شد . بر اساس نتایج حاصل از این بررسی میان مواد آلی حذف شده توسط آنتراسیت و صافیهای تک لایه ماسه ای ، تفاوت معناداری مشاهده نشد. استفاده از آنتراسیت در حذف کدورت تفاوت معناداری را در مقایسه با صافی تک لایه نشان داد.