سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علی اکبر عظیمی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
ژیلا سالاری – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

چکیده:

هدف از این مطالعه ارزیابی راندمان حذف COD ، کدرت ، دترجنت ، و فسفات از پساب کارواش توسط فرایند انعقاد الکتریکی است. روش تحقیق : این بررسی یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشکاهی است که به شکل پایلوت به انجام رسید . یک مخزن شیشه ای به حجم ۳ لیتر ( حجم موثر ۲ لیتر) حاوی ۴ الکترود صفحه ای آهن و آلومینیوم با آرایشهای AL – AL – AL – Fe- Fe- Fe جهت مطالعه مورزد استفاده قرار گرفت . الکترودها به روش دو قطبی به یک منبع تغذیه به منظور تبدیل جریان برق متناوب به مستقیم متصل شدند. نمونه ها به صورت روزانه از کارواش های مختلف در سطح شهر جمع آوری شدند ph اولیه نمونه ها بین ۷ تا ۹ گزارش شد و در ابتدا آزمایشات بر روی نمونه اولیه انجام شد . درصد حذف در مقادیر PH برابر ۳ و ۷ و ۱۱ در گستره پتانسیل ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ ولت در زمان واکنش ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ دقیقه و با فواصل میانی ۲ سانتی متر تعیین مقدار شد. یافته ها : نتایج حاصل نشان داد راندمان حذف COD در PH بهینه ۳ و ولتاژ ۳۰ و زمان ماند ۹۰ دقیقه با الکترود آهن به بیش از ۹۳% رسید. همچنین ظرفیت حذف این فرایند برای دترجنت در PH بهینه۷۳ و ولتاژ ۳۰ و زمان ماند ۹۰ دقیقه با الکترود آهن به بیش از ۹۴% بوده است . بالاترین بازده حذف فسفات و کدورت در PH بهینه ۷ و بعد از طی زمان ماند ۹۰ دقیقه و با ولتاژ ۳۰ و با الکترود آلومینیوم به بیش از ۹۹% رسید. بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده انرژی الکتریکی مصرفی در استفاده از الکترودهای آلومینیوم کمتر از آرایش های دیگر است ولی از آنجائیکه فلز آلومینیوم نسبت به آهن گران قیمت تر می باشد و اختلاف زیادی بین انرژی الکتریکی مصرفی بین الکترود آهن و آلومینیوم وجود ندارد و همچنین راندمان حذف DOC و دترجنت با الکترود آهن بیشتر است استفاده از آهن به عنوان الکترود اقتصادی تر است در مجموع مشخص شد که می توان این روش را به عنوان یک روش مطمئن و مناسب جهت پساب کارواش بکار برد و با توجه به راندمان بالای حذف می توان پساب خروجی را با اطمینان د رمحیط تخلیه کرد.