سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی
ازاده میرزایی –
شکوه پژمانفر –
سیده پریچهر حسینی –

چکیده:

انعقاد الکتریکی فرایندی است مشتمل بر ایجاد فلوک های هیدروکسید فلزی درون فاضلاب در اثر انحلال الکتریکی آندهای قابل انحلال که معمولا ً از جنس آهن یا آلومینیوم است . این روش اخیراً و به دلیل برقراری محدودیت های محیط زیستی بیشتر در مورد فاضلاب های خروجی مقبولیت یافته است . هدف از این مطالعه ارزیابی راندمان حذف COD از پساب ماشین لباسشویی توسط فرآیند انعقاد الکتریکی است. pH اولیه نمونه ها بین ۹-۷ گزارش شدودر ابتدا آزمایشات بر روی نمونه اولیه انجام شد. در صد حذف در pH 2،۷،۱۱در پتانسیل الکتریکی ۳۰ ولت در زمان های واکنش ۹۰-۶۰-۳۰ وبافواصل میانی الکترودها معادل cm2 تعیین شد. نتایج حاصله نشان داد راندمان حذف COD در pHبهینه ۲و ولتاژ۳۰و زمان ماند ۹۰ باالکترود AL به بیش از ۹۰% رسید. در نهایت این مطالعه نشان داد که امکان استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی (EC)جهت تصفیه پساب ماشین لباسشویی با راندمان حذف موثر وجود داردو عوامل مؤثر در راندمان فرایند EC پارامترهای pH ، زمان راهبری وولتاژ ورودی نقش مهمی را ایفا می کنند