سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قربان عسگری – استادیار گروه مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
عبدالمطلب صیدمحمدی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
زهرا شریفی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

مواجهه با کدورت های فصلی از جمله مشکلات عمده بهره برداران تصفیه خانه های آب شهری است درچنین مواقعی ضمن کاهش کیفیت اب واحدهای تصفیه خانه را نیز بشدت با مشکلاتی همراه می سازد از این رو فرایند های ته نشینی اولیه و در مواردی استفاده از صافی های درشت دانه با وجود مشکلات متعدد بهره برداری نگهداری و هزینه ای می بایست مورد استفاده قرار گیرد ازجمله فرایند های جدید و رو به رشد که میتوانددر حذف کدورت موثر باشد استفاده از فرایند کواگولاسیون شیمیایی است دراین مطالعه از یک واحد الکتروکواگولاسیون و فلوتاسیون درمقیاس ازمایشگاهی به حجم تقریبی ۶لیتر و مجهز به ۴ الکترود الومینیم به ابعاد ۲۰۰*۲۰*۲ میلی متر به منظور حذف کدورت در مقادیر ۳۰۰، ۵۰۰، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ NTU استفاده شده است تاثیر کدورت اولیه ولتاژجریان ۱۰ تا ۳۰ ولت PH محیط ۳ تا ۱۲ و زمان تماس ۵تا ۳۰ دقیقه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل ازاین مطالعه حاکی از آنست که درفرایند الکتروکواگولاسیون / فلوتاسیون بهترین کارایی حذف در PH=8 ولتاژ جریان ۳۰ ولت وزمان تماس ۳۰دقیقه مشاهده شده است. ضمن آنکه میزان کدورت در آب ورودی به راکتور درحذف آن تاثیر گذار بوده است درچنین شرایطی درکدورت اولیه NTU1200درحدود ۸۸ درصد کدورت حذف شده است.