سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید شهسواری پور – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست محیط زیست مجتمع فو
مصطفی شهسواری پور – دانشجویی کارشناسی عمران، دانشکده تکنولوژی سیرجان، دانشگاه شهید باه

چکیده:

صنایع زیادی چون صنایع غذایی، چرم سازی و پالایشگاه های نفت خام فاضلاب هایی با میزان نمک و مواد آلی بالا تولید می کنند. تخیله بدون تصفیه این فاضلاب ها تأثیرات قابل توجهی بر حیات آبزیان دارد و باعث مهاجرت، مرگ و نابودی ارگانیسم ها، بهم خوردن تعادل اکوسیستم ها می شود. کیفیت آب را جهت شرب و کشاورزی تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین قوانین شدیدی جهت تصفیه این نوع فاضلاب وضع شده است و حذف ترکیبات آلی و نمک های موجود در آن در خیلی از کشورها الزامی می باشد. عموماً این نوع فاضلاب با استفاده از روش های فیزیکو- شیمیایی تصفیه شده و به دلیل غلظت بالای انواع نمک (خصوصاًNaCl) امکان انجام تصفیه بیولوژیکی چندان موثر نیست. از آنجا که روش های فیزیکو- شیمیایی اغلب روش های پرهزینه ای هستند امروزه تحقیقات زیادی بر روی به کارگیری روش ها و سیستم های جایگزین ارزان تر متمرکز شده است. اغلب این روشها شامل تصفیه بیولوژیکی هوازی و بی هوازی می باشند. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که کارایی این روشها جهت حذف ترکیبات آلاینده کربن دار، نیتروژن دار و فسفر دار به سازگاری ارگانیسم های نمک دوست (halophytic) مورد استفاده با غلظت نمک موجود بستگی دارد. عامل موثر و محدود کننده دیگر در این روش ها کدورت موجود در فاضلاب می باشد. هدف از انجام این بررسی تعیین صنایع عمده تولید کننده فاضلاب شور، اثرات مخرب آنها بر حیات آبزیان، شناسایی فرایند های تصفیه این فاضلاب ها، مقایسه قابلیت ها و محدودیت های هر کدام از روشها جهت تعیین مناسب ترین نوع تصفیه برای به حداقل رساندن خسارت ممکن به حیات ارگانیسم ها می باشد