سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین محوی – دکترای مهندسی بهداشت محیط
رامین نبی زاده نودهی – دکترای مهندسی بهداشت محیط
علی اکبر رودباری – دکترای مهندسی بهداشت محیط
سیمین ناصری – دکترای مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

شیرابه زباله حاوی ترکیبات آلی مقاوم به تجزیه بیولوژیکی است و فرآیندهای بیولوژیکی برای حذف یا تصفیه آنها موثر نیستند یک راهکار جایگزین و نویدبخش برای تکمیل اکسیداسیون شیرابه مقاوم به تجزیه بیولوژیک استفاده از فرایند اولتراسوند به عنوان پیش تصفیه برای تبدیل ترکیبات مقاوم به ترکیبات حدواسط و سریع التجزیه می باشد اهداف این مطالعه بررسی اثر فرایند اولتراسوند بربهبود قابلیت تصفیه بیولوژیکی شیرابه است بعد از تعیین طرح آزمایشات بروش فاکتوریل عملیات اولتراسونددهی دریک راکتور منقطع انجام شد به این منظور طرح های آزمایش مختلف با توانهای ۷۰ و ۱۱۰ وات فرکانسهای ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ کیلوهرتز مدت زمانهای مواجهه ۳۰ ، ۶۰ و ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه و PH های ۳و ۷و ۱۰ به اجرا درآمد برای تعیین اثر کاتالیست ها برکارایی اولتراسونددهی ۵ میلی گرم در لیتر دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی به طور جداگانه به راکتور های درحال کار اضافه شد نتایج نشان داد که وقتی اولتراسوند به عنوان پیش تصفیه و قبل از سیستم های تصفیه بیولوژیک بکار رود تغییراتی درترکیب شیرابه ایجاد می کند که منجر به افزایش چشمگیری در قابلیت تصفیه پذیری بیولوژیک شیرابه می شود.