سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – استادیارو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ؛ مرکز تحقیقات ب
اکرم گل بینی مفرد – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ساری

چکیده:

تحقیقات متعددی در زمینه بهبود کارایی سیستم لجن فعال با افزودن مواد جاذب انجام شده است . مطالعات به منظور یافتن جاذب های ارزان و با کارایی زیاد رو به افزایش است . با توجه به اینکه درباره استفاده از ماده معدنی خاک نسوز در سیستم لجن فعال گزارشی یافت نشده است این تحقیق انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی میزان حذف COD و افزایش غلظت نیترات در سیستم لجن فعال با افزودن خام نسوز بوده است. این تحقیق در سال ۱۳۸۳ در مرکز تحقیقات بهداشت محیط-دانشگاه علوم پزشکی مازندران با استفاده از یک سیستم لجن فعال در مقایس bench به دو صورت پیوسته و آزمایشات متوالی منقطع SBR ) انجام شد . کلیه آزمایشات در دو حالت کار سیستم (پیوسته و منقطع) در دو حالت بدون افزودن ماده معدنی و با افزودن ماده معدنی (خاک نسوز) بطور جداگانه در زمان تماس های ۸ ، ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت صورت گرفت .فاکتورهای COD و NO3 و MLSS درهمه حالتهای مورد بررسی بطور جداگانه ، مطابق روش استاندارد اندازه گیری شد . در سیستم لجن فعال بدون افزودن خاک نسوز راندمان حذف COD حدود ۵۵% بدست آمد که پس از افزودن این ماده ، راندمان حذف به حدود ۹۵% افزایش یافت. غلظت نیترات (NO3) خروجی از سیستم در حالت استفاده از خاک نسوز بواسطه افزایش نیتریفیکاسیون حدود ۴۰ برابر افزایش یافت. غلظت بیوماس (VS) پس از افزودن خاک نسوز ۸۰% افزایش یافت . افزودن خاک نسوز به سیستم لجن فعال ، کارایی حذف مواد آلی و نیتریفیکاسون را بهبود می بخشد.