سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پزشک – MPH مهندسی بهداشت محیط کارشناس مسئول بهداشت محیط استان خراسان رضوی
امیرحسین محوی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

با توجه به کمبود آب و همچنین روند رو به آفت کیفیت آب منابع موجود شهری وافزایش املاح محلول آب و تغییر مشخصات فیزیکی شیمیایی ومیکروبی درسطح جامعه نگرانی های جدی رادر مورد تامین آب ا یجاد کردها ست محدودیت منابع آبی دربرخی مناطق شهری و استفاده اجتناب ناپذیر از منابع غیرمطمئن و همچنین تبلیغات رسانه ای مبنی بر آلودگی های مختلف آب شهری مردم را به سمت دستگاه های تصفیه خانگی بویژه با روش اسمز معکوس سوق داده است. افزایش روزافزون استفاده از روش مذکور و از طرفی اعتراضات و شکایات مردمی درخصوص طعم تلخی و مزه های نامطبوع در آب تصفیه شده توسط دستگاه های خانگی ما را بر آن داشت تا با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت عمومی جامعه موضوع بررسی کیفیت اب خروجی دستگاه های RO مورد رازیابی قرارگیرد. روش تحقیق بصورت توصیفی مقطعی که بمدت ۳ ماه در طی زمستان ۸۹ هاز طریق نمونه برداری آب وروئدی وخروجی دستگاه تصفیه آب انجام گرفت همچنین دراین مطالعه و ارزیابی از سیستم آب آشامیدنی شهری ورودی به دستگاه بیست نمونه بطور همزمان از آب تصفیه شده خروجی دستگاه تعداد یکصدنمونه آب در پنج روز متوالی جهت تعیین میزان املاح سختی کل NO3,TDS انجام گردیدو راندمان و کاراییدستگاه و همچنین وضعیت کیفیت آب خروجی مورد بررسی قرارگرفت.