سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علی فاتحی زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

آب دارای رنگ از لحاظ زیبایی بر ای عموم مردم قابل پذیرش نیست . در حقیقت اگر مصرف کننده دارای قدرت انتخاب باشد ترجیح می دهد که از آب بدون رنگ استفاده کند . معمولا رنگ در آب همراه با ترکیبات حلقوی است که از فرایند فساد مواد گیاهی طبیعی حاصل و مشکلات تولید طعم، بو و محصو لات جانبی گندزدایی را به همراه دارد . این پژو هش در مقیاس آزمایشگاهی و به کمک دستگاه جار با منعقد کننده آلوم وکلروفریک درpH های مختلف برای حذف رنگ از نمونه آبی است که رنگ در آن تا حد مشخصی ایجاد شد انجام گرفت . ترتیبی اتخاذ گردید که شرایط موجود در تصفیه خانه آب شبیه سازی شود . از عوامل موثر بر راندمان حذف، دوز ماده منعقد کننده ، میزان اولیه رنگ ، pH فرایند است . در نهایت پس از انجام فرایند رنگ باقی مانده و همچنین pHو هدایت الکتریکی آب فرایند شده اندازه گیری شد . نتایج حاصله نشان داد که با افزایش pH راندمان حذف رنگ از آب افزایش قابل ملاحظه ای داشته و هدایت الکتریکی نیز افزایش یافت.بررسی های انجام شده نشان داد که نتایج آب افزایش قابل ملاحظه ای داشته و هدایت الکتریکی نیز افزایش یافت.بررسی های انجام شده نشان داد که نتایج حاصله با تحقیقات CORO و LAHA در مورد حذف رنگ همخوانی دارد.