سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فتح الله غلامی بروجنی – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه نجات زاده باراندوزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوی (آذربایجان غربی) گروه باغبانی

چکیده:

در اواخر تابستان و فصل پاییز ریزش برگ درختان شروع می شود و سالیانه حجم زیادی از برگ درخت توسط شهرداریها جمع آوری می شود که برنامه مناسبی برای استفاده مجدد از آنها وجود ندارد در این مطالعه به بررسی یکی از روشهای استفاده مجدد از این زائدات شهری پرداخته خواهد شد. استفاده از زائدات کشاورزی به عنوان جاذب در حذف آلاینده های محیطی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه کارایی زائدات برگ درخت چنار و خاکستر آن در حذف کادمیوم از محیطهای آبی مورد بررسی قرار گرفت.کادمیوم با توجه به اینکه به صورت گسترده در صنایع مختلف از جمله آبکاری، تولید پیگمانهای رنگی برای تهیه رنگ، درپلاستیکهای PVC به عنوان عامل تثبیت کننده، تولید باطریهای Cd-Ni و Cd-Ag و ترکیبات لحیم کاری و تولید قطعات الکتریکی ، تولید آلیاژها و در راکتورهای هسته ای مورد استفاده قرار می گیر د و از طریق فاضلاب این صنایع می تواند وارد محیط زیست شده و خطرات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی را بوجود آورد. در این بررسی از برگ چنار و خاکستر آن به منظور جذب کادمیوم از محیط های آبی در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت . بررسی زمان تعادل ، اثر غلظت ،اثر pH و اثر سایر کاتیونها ( Ca , Mg , K , Na) بر تعادل جذب مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که زمان تعادل جذب برابر ۶۰ دقیقه در pH بهینه ۶ در غلظت اولیه ۲ میلی گرم در لیتر کادمیوم ایجاد شده است و در این شرایط بهترین راندمان را دارا میباشد. حداکثر ظرفیت تعادلی جذب برای برگ درخت چنار ۴/۵۱ میلی گرم بر گرم و برای خاکستر آن ۶/۵۳ میلی گرم برگرم برآورد شده است. مطالعات ایزوترم جذب نشان داد که تعادل جذب از هر دو مد ل فروندلیخ و لانگموئر تبعیت می کند و تبیعت بیشتری از مدل فروندلیخ دارد و ظریب همبستگی R2 برای مدل فروندلیخ بیش از ۰/۹ برای برگ خام و خاکستر آن می باشد. در این مطالعه مشخص گردید خاکستر برگ چنار می تواند موءثرتر از برگ خام در جذب کادمیوم باشد . آین جاذب ها در جذب کادمیوم نسبت به کروم موءثرتر می باشند.