سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید سلیمی – فارغ التحصیل مهندسی اکتشاف معدن از دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه ص
امیررضا آزادمهر – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توسعه سریع صنایع و به تبع آن آلودگی محیط زیست، سلامتی بشر را به مخاطره انداخته است. آلودگی آب ها به فلزات سنگینی چون مس، سرب و کادمیوم از جمله ی همین آلودگی هاست. لذا تا کنون تحقیقات فراوانی در ارستای حذف این گونه فلزات از پساب های صنعتی انجام شده است که ابعاد تحقیقات در زمینه جاذب ها، بسیار گسترده بوده است. با توجه به هزینه های سنگین تهیه ی جاذب های مصنوعی نظیر کربن فعال و مزوفورها، در دهه اخیر جاذب های طبیعی و ارزان قیمت نظیر زئولیت و ینتونیت مورد توجه بسیار قرار گرفته است. استفاده از زئولیت طبیعی به دلیل ماهیت تبادل یونی و برهم کنش های الکترواستاتیکی، به منظور حذف آمونیوم و فلزات سنگین مورد توجه محققین قرار گرفته است. همچنین در سال های اخیر، استفاده از زئولیت طبیعی و فرم های اصلاح شده ی آن برای حذف آنیون ها و ترکیبات آلی از سیستم های آب نیز گزارش شده است. یکی از فلزات سنگین آلاینده ی محیط زیست، مس می باشد. در این پژوهش زئولیت منطقه ی جنوب شرق سمنان م ورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نتایج C.R.D و X.R.F ماهیت عناصر تشکیل دهنده و کانی شناسی زئولیت انجام شد و سپس شرایط بهینه ی جذب مس مورد بررسی قرار گرفت که ۹۸% جذب ز محلول ۱۰۰۰ppm مس توسط ۵ گرم زئولیت با اندازه ذرات کمتر از ۱۵۰μm در pH=3/4 و در مدت زمان ۹۰ دقیقه را نشان می دهد. در مرحله ی بعدی پژوهش، مدل ایزوترم جذبی زئولیت طبیعی در جذب مس از محلول مورد بررسی قرار گرفت به طوری که مشخص شد زئولیت طبیعی از مدل های لانگمو و فرندلیچ تبعیت مناسبی دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که زئولیت منطقه ی سمنان قابلیت مناسبی برای جذب مس دارد به طوری که میزان جذب مس بر اساس مدل لانگمور به ازای هر گرم زئولیت، ۲۷ میلی گ رم می باشد، ۴٫۵ سانتیمتر باشد.