سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین مرادی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

همگام با افزایش فعالیت های اقتصادی، و به دنبال آن افزایش اثرات این فعالیت ها بر اجزای محیط زیست، برای شناسایی و کاهش این اثرات روش‌های جدید ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط کارشناسان و ارزیابان کشورهای مختلف جهان، تدوین و ارائه گردیده است. لیکن با وجود تلاش‌های بسیار زیاد و بحث و بررسی در خصوص آن‌ها که در نشست‌ها و کنفرانس های متعدد بین المللی صورت گرفته است، هنوز متدولوژی واحدی که مورد قبول کلیه کارشناسان قرار گیرد تعیین و انتخاب نشده است. ما در این مقاله ابتدا به بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با مقایسه روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداختیم؛ سپس از بین معیارها مختلف مورد استفاده برای مقایسه روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی ۵ معیار اصلی و ۲۳ زیر معیار انتخاب و با استفاده از این معیارها به مقایسه روش‌های سنتی و مدرن ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداختیم. نتایج بدست آمده نشان داد روش های مدرن ارزیابی اثرات زیست محیطی نسبت به روش‌های سنتی، معیارها و اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی را بهتر برآورد می‌کنند.