سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا شکوهی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان
لیلا ابراهیم زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سیدجمال الدین ابراهیمی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان
لاله کلامی – کارشناس شیمی ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده:

سیانید یک ماده سمی است که از طریق دفع فاضلاب تعدادی از صنایع باعث آلودگی محیط زیست و به خصوص منابع آبی می شود. هدف از انجام این تحقیق ، مقایسه راندمان تجزیه سیانید از پساب تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته با کاربرد ازن و ازن / پرتو تابی اشعه ماوراء بنفش بوده است. روش : این پژوهش یک مطالعه کاربردی بوده که در راکتور منقطع با ظرفیت ۳ لیتر انجام شده است. راندمان حذف سیانید در غلظت های مختلف و در PH های مورد مطالعه در طی زمانهای ماند و مواجهه با ازن و اشعه UV در مراحل جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج : نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که راندمان حذف سیانید با افزایش PH در هر دو روش تجزیه مذکور رابطه مستقیم دارد . نتایج حاصل از آزمایشات و اندازه گیری ها نشان داد که شرایط بهینه جهت حذف سیانید در هر دو فرایند ازن زنی و ازن / پرتوتابی اشعه ماوراء بنفش ، غلظت ۵۰ میلی گرم بر لیتر ، زمان ماند ۶۰ دقیقه و ۱۱=PH میباشد و در این شرایط راندمان حذف سیانید توسط روش ازن دهی ۶۲ درصد و با روش ازن / پرتو تابی اشعه ماوراء بنفش ۶۴ درصد می باشد. بحث و نتیجه گیری : می توان انتظار داشت فرایند اکسیداسیون پیشرفته با مزایایی از قبیل جنبه های بهداشتی و زیست محیطی مطلوب و بازده بالا ، چشم انداز مطلوبی د رحذف سیانید و سایر آلاینده های مشابه از آب و فاضلاب بدست آورد.