سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد رمضانی – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی- نفت، دانشگاه صنعتی شر
محمد قانع – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی- نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهرا
حمید حامد – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی- نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهرا

چکیده:

در این مطالعه روش های گوناگون حذف فنل از پساب های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. روشهای متداول عبارتند از: ۱- اکسیداسیون با هدف تولید هیدروکسیل و حذف یون های فتالات ۲- ترسیب ۳- تبادل یونی ۴- جذب سطحی ۵- اشعهUVو … که از این میان نتایج حاصل از آزمایشات به روشهای اکسیداسیون،کاتالیستی، جذب سطحی و اشعهUVرا مورد پژوهش قرار داده و داده های حاصل را مورد ارزیابی و مقایسهقرار داده ایم تا کاربران محترم بتوانند بر اساس نوع و شرایط آزمایشات خود و با در نظرگرفتن مسائل اقتصادی، شرایط محیطی و … روش بهینه را انتخاب کنند.