سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهان موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه ارومیه، ارومیه
سعید تاروردیلو – دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

بررسی کاهش فشار وارد بر دیواره ی مخازن با توجه به هزینه ی بالای ساخت وساز مخازن برای بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی مخازن موجود ازاهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مقاله پاسخ مخزن مکعبی صلب و همچنین مخزن دارای دیواره ی انعطاف پذیری با جرم متمرکز فوقانیکه به عنوان جاذب جرم جهت تنظیم دینامیک مخزن با مایع مواج عمل می کند، با حل روی حوزه ی فرکانس، استخراج شده است. در استخراجنتایج تابع پتانسیل سرعت برای توصیف حرکت سیال استفاده شده و پاسخ مخزن به تحریک هارمونیکی به دست آمده است. تاثیر استفاده از جاذب جرم با مقایسه ی پاسخ مخزن دارای جاذب جرم و مخزن صلب ارزیابی شده و نتایج نشان می دهد که استفاده از جاذبی با جرم مشخص م یتواند علاوه بر کاهش ارتفاع موج آب و کنترل مواج شدگی، برش پای دیواره ی مخزن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد