سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جهان موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سعید تاروردیلو – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

پاسخ مخزن مکعبی صلب و همچنین مخزن صلب دارای دیواره ی انعطاف پذیر داخلی که به عنوان جاذب جرم جهت تنظیم دینامیک مخزن با مایع مواج عمل میکند با حل تحلیلی درحوزه فرکانس و با درنظرگرفتن برهم کنش سیال سازه استخراج شده است ازتابع پتانسیل سرعت برای توصیف حرکت سیال استفاده شده و تاثیر استفاده ازجاذب جرم درکاهش فشار روی دیواره با مقایسه پاسخ مخزن دارای دیواره ی انعطاف پذیر داخلی و مخزن صلب مورد ارزیابی قرارگرفته است نشان داده شده است که استفاده ازدیواره ی داخلی با جرم تنظیم شده میتوند برش پای دیواره ی مخزن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.