سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرم
اکبر کرمی – کارشناس مسئول بهداشت و کنترل کیفی آب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان – امور

چکیده:

وجود فلزات سنگین در برخی از فاضلاب ها خصوصا صنایع تولید رنگ و ابکاری و محدودیت های شدید زیست محیطی برای تخلیه آنها ، مشکلات متعددی را برای صاحبان صنایع و مسئولین به وجود آورده است. بررسی روشهای حذف این عوامل از فاضلاب با استفاده از مواد جادبی که دارای ارزانترین قیمت و بالاترین کارایی بوده و قابلیت دسترسی بسیار خوبی نیز داشته باشند ، می تواند دست اندرکاران را در انتخاب بهترین و اقتصادی ترین روش راهنمایی نماید. با این هدف کارائی توف آتشفشانی در حذف کبالت از فاضلابهای صنایع تولید رنگ مورد بررسی قرار گرفت. مواد روش ها : مطالعه در شرایط ناپیوسته بر روی فاضلاب کارخانه تولید رنگ بینالود با استفاده از مقادیر مختلف توف به عنوان ماده جاذب و در PH های متفاوت اسیدی تا قلیایی و با زمان تماس متفاوت انجام گرفت.انداه گیری کبالت د رنمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی انجام گرفت و روشهای آزمایش از کتاب روشهای استاندارد" آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب " چاپ بیستم اقتباس شده است. یافته ها: این بررسی نشان داد که توف آتشفشانی کارایی بالای ( ۹۷/۵%) د رحذف کبالت دارد و این کارایی با افزایش میزان جسم جاذب تا ۱۰۰gr/L افزایش می یابد . طوریکه میزان جذب در محدوده PH های قلیایی ، خنثی و اسیدی به ۹۷% تا ۹۸% خواهد رسید . داده های مربوط به ایزوترمهای جذب نشان می دهد که فرایند جذب از ایزوترم فروندلیش تبعیت می نماید . نتیجه گیری : با توجه به نتایج این تحقیق و سایر مطالعات مشابه انجام یافته استفاده از توف فرار و توف آتشفشانی د رحذف کبالت از فاضلابهای صنعتی و شهری به عنوان یک ماده ارزان قیمت و با درجه دسترسی بالا توصیه می شود.