سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین فلامکی – استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور
محمدابراهیم یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

برای محاسبه فشار جانبی خاک روش های گوناگونی وجود دارد. روش های تئوری و تجربی شامل روش های ترزاقی، پک، چپوتاریف و غیره می باشد. این روش ها در حالت استایکی مورد استفاده قرار می گیرند. در بند ۱ ۷- ۶- ۷ مقررات ملی ساختمان (مبحث هفتم) آمده است که در دیوار – های نگهبان زیرزمین ها که انتهای آنها به سقف متکی است در حالت دینامیکی اضافه فشار چندانی پشت دیوار ها وجود ندارد و مقدار آن در محاسبات نادیده گرفته می شود، یعنی برای محاسبات از فشار افقی حالت استاتیک استفاده شود. در این مقاله این مساله را بررسی شده است که این بند آیین نامه برای خاک های غیر چسپنده با زاویه اصکاک داخلی گوناگون در سازه با خاکبرداری معادل دو و سه طبقه زیر زمین که فرض مساله می باشد صادق است یا خیر. در این تحقیق از نرم افزار پلکسیس Plaxis) دو بعدی که یک نرم افزار المان محدود است استفاده شده است. با استفاده از این نرم افزار، نیروهای وارد بر قید های فشاری و ممان ایجاد شده در دیوار زیرزمین از روش های ذکر شده و همچنین تحت زلزله ناغان برای یافتن حالت بحرانی ضرورت پیدا می کند