سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
مقداد پیرصاحب – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم به
علی الماسی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ک
عبداله درگاهی – دانش آموخته بهداشت محیط

چکیده:

فنل یک هیدروکربن حلقوی است که در صنایع متعددی کاربرد دارد. ترکیبات فنلی به دلیل ویژگی های خاص نظیر سمیت ، اثر بر سلامت و موجودات زنده بر اساس طبقه بندی آژانس حفاظت محیط زیست امریکا جزء آلاینده های دارای ائلئیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی برکه تثبیت اختیاری در حذف فنل از فاضلاب نفت انجام شد. روش تحقیق : تحقیق حاضر از نوع تجربی- مداخله ای بوده که برای انجام این تحقیق ، برکه تثبیت اختیاری در مقیاس آزمایشگاهی به حجم ۴۰۰ لیتر از ورقه فایبر کلاس با ضخامت mm 6 طراحی ، ساختخ و راه اندازی گردید . زمان ماند هیدرولیکی سیستم در این مطالعه ۲ و ۵ و ۱۰ روز بوده است. در این مطالعه فنل با غلظت اولیه ۱۰۰mg/l به ورودی پایلوت اضافه شده که پس از عبور از برکه بی هوازی وارد برکه اختیاری گردید. سپس پارامترهای فنل ، TCOD و SCOD و TBOD و SBOD و pH از ورودی و خروجی اندازه گیری گردید. یافته ها : نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بیشترین راندمان حذف پارامترهای فنل TCOD و SCOD و TBOD و SBOD در خروجی سیستم برکه تثبیت اختیاری در زمان ماند ۱۰ روز به ترتیب ۷۰/۰۱ % و ۶۷/۷۳% و ۶۴/۳۴% و ۲۶/۴۹% بدست آمد. نتیجه گیری : برکه تثبیت اختیاری قابلیت حذف فنل و سایر ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت با کارایی نسبتا بالایی دارد. با توجه به ویژگی های خوب این سیستم نظیر انعطاف پذیری ، سهولت اجرا ، سادگی بهرهبرداری ، راندمان نسبتا خوب و …. می توان از این سیتم بجای سیستم های گران و پیچیده استفاده کرد.