سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین بشارتی – اعضائ هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
علیرضا فلاح – اعضائ هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدرضا ساریخانی – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

خاک اساس هستی ، تولید و انبار مواد خام است و نقش مهمی را در زندگی انسان ایفا می کند، حفاظت خاک به عنوان یک وظیفه سیاست محیطی مانند آب و هوا واجب و ضروری می باشد. مشکلات ناشی از آلودگی های نفتی و تأثیرات ویرانگر آن بر حیات موجودات زنده و اکوسیستم قابل چشم پوشی نیست ، مقابله با این مشکلات و برگزیدن راه حل مناسب نیازمند تحقیق و تدبیر فراوان است ،در میان راهکارهای ارائه شده استفاده از میکروارگانیسم ها روشی است که با عنوان تجزیه زیستی در اکثر کشور های پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد، بکارگیری زیست پالایی در رفع آلودگی مناطق آلوده به وسیله تعدادی از پارامترهای زیست محیطی محدود می شود ، از جمله این پارامتر ها pH می باشد،از خاک استان بوشهر در این مطالعه چهار سویه باکتریایی جداسازی شد، سویه های مذکور تحت عنوان سودوموناس استاتزری ،کریزو باکتریوم ،اسینتو باکترجانسونی ،سودوموناس آئروجینوس نامگذاری شدند ، این باکتری ها از لحاظ بررسی کارایی در تجزیه ماده نفتی (گازوئیل) در مقادیر pH و درطی زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه بدست آمده حاکی از این است که از لحاظ بررسی کارایی بهترین حالت باکتری سودوموناس آئروجینوس می باشد ،هم چنین این باکتری ها قادر به رشد و تجزیه نفت درمقدار pH برابر ۵/ ۷ و زمان ۱۷ روز به طور قابل توجهی می باشند