سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزیزاله ایزدی – دانشجوی دکتری ابیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
کامران داوری – دانشیار گروه ابیاری وزهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سکینه تمسکی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی
مهدی دلقندی – دانشجوی دکتری ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کمبود آب وجود خشکسالی های اخیر و عدم پیاده سازی تکنولوژی های روز دنیا درزمینه زراعی و ابیاری در بخش کشاورزی باعث کاهش عملکرد تولید وبه تبع آن کاهش سود اقتصادی گردیده است با توجه به چنینمساله ای ارزیابی سیستمهای ابیاری سطحی و تحت فشار موجود در شرکتهای تحت نظارت استان قدس در قالب یک پروژه تحقیقاتی صورت گرفت داده های مزرعه ای مورد نیاز در طی ۲۶ بازدید برداشت میدانی در زمان ابیاری از شش مجتمع جمع اوری شد با توجه به داده های جمع اوری شده معیارهای ارزیابی سیستمهای ابیاری محاسبه گردید. نتایج نشان داد که مجتمع های کشاورزی رضوی تربت حیدریه و موقوفات و کشاورزی جنوب گناباد به ترتیب بهترین و ضعیف ترین مجتمع از نظر عملکرد سیستمهای ابیاری را به خود اختصاص داده اند