سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید جسری – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی فتح زاده – استادیار مجتمع آموزش عالی اردکان
سیدعلی طباطبایی – کارشناس ارشد

چکیده:

حدود یک سوم آب مورد نیاز برای کشاورزی درجهان از ذوب برفها ناشی میشود برای پیش بینی و محاسبه ذوب برف چندین روش فیزیکی و تجربی براساس عوامل گرمایی محیط ارایه شده است دراین مطالعه هدف بررسی کارایی مدل درجه – روز درمناطق نیمه خشک حوزه ده بالا است به منظور انجام این تحقیق با نصب یک فقره ایستگاه هواشناسی آمار بارندگی و درجه حرارت برداشت شد و توسط دستگاه لایسیمتر نیز میزان ذوب برف ثبت گردید نتایج حاکی از آن است که این مدل برای مناطق نیمه خشک مناسب بوده و مقدار متوسط فاکتور درجه – روز ۰/۷۶ بدست آمد.