سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن امینی راد – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عرفانه عموئیان – دانشجویاان کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مریم رسولی –
شعبان زروکی –

چکیده:

با توجه به روند رو به رشد جمعیت جهان و در نتیجه افزایش نیاز به آب برای مصارف کشاورزی، خانگی و صنعت، لزوم گسترش روش های مناسب بهره برداری از منابع آبی موجود بیش از پیش آشکار می گردد . صافی های شنی کند یکی از فن آوری های مناسب جهت تصفیه آب در کشورهایدر حال توسعه و جوامع کوچک به حساب می آیند چرا که با هزینه بهره برداری پائین و نیاز حداقل به نیروی متخصص دارای کارایی بالایی می باشندولی این صافی ها نسبت به کدورت بیش از NTU50 حساس بوده و آب ورودی باید حتما مورد پیش تصفیه قرار گیرد. چنانچه آب حاوی مقادیر بالای مواد معلق باشد به سرعت باعث گرفتگی صافی ها شده و راندمان بهره برداری کاهش می یابد. از طرفی افزایش تعداد دفعات تمیز کردن صافی ها هزینه بهره برداری را نیز افزایش داده و آن را غیر اقتصادی می نماید. بنابراین چنانچه کدورت آب ورودی به صافی بالاتر از NTU50باشد پیش تصفیه ضروری خواهد بود. در این مطالعه تحقیقاتی با استفاده از آنالیز ستون ته نشینی،کارآیی این روش در کاهش تیرگی آب رودخانه هراز دردو دوره آفتابی و بارانی مورد مطالعه قرار گرفته است. ستون ته نشینی لوله ای از جنس PVC و با قطر ۱۵ سانتی متر و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متر و حجم آبگیری آن حدود ۳۵ لیتر می باشد. نتایج نشان داد که در زمانهای آفتابی پس ازحدود ۲,۵ تا ۳ ساعت و در زمان های بارانی پس از حدود ۶ ساعت در ستون ته نشینی، خروجی آن دارای کدورت مجاز جهت ورود به صافی شنی کند خواهد بود. پس از انجام آزمایشات و تحلیل نتایج،کار با صافیشنی کند آغاز شد. نتایج نشان داد میزان کدورت آب خروجی فیلتر همواره در حد استاندارد بوده که کارایی بالای صافی های شنی کند را به همراه پیش تصفیه در حذف کدورت نشان می دهد