سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، د
علیرضا منفرد – استادیارگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
مصطفی حقانی – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
علی آرمینیان – دانش آموخته دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

با استقرار دو جعبه حاوی کلنی زنبور Bombus terrestris L. تهیه شده از شرکت کوپرت، در یک گلخانه در گچساران (کهگیلویه و بویراحمد) در دو محدوده شامل ۳۲ بوته و اندازه‌گیری تعداد گل های تشکیل شده از بدو گلدهی، تعداد گل‌های ریزش نموده، تعداد میوهای تشکیل شده به صورت هفتگی، اندازه گیری قطر داخلی و خارجی میوه های رسیده، اندازه گیری وزن میوه‌های رسیده، اندازه‌گیری تعداد بذر (دانه بندی)، مقایسه بازده محصول در تیمارهای با و بدون گرده افشانی (با زنبورهای مخملی)، روند تشکیل گل و میوه در طول دوره نمونه برداری، کارایی زنبور گرده‌افشان در گرده‌افشانی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با روش گرده افشانی دستی مقایسه شد. نتایج نشان داد تیمارهای مربوط به گرده افشانی با زنبور مخملی در سطح ۹۹% دارای اختلاف معنی دار (P<0.01) با روش دستی بود. میزان تفاوت بازده محصول در این دو روش ۰۶/۰ گرم به ازای بوته بوده که در سطح تولیدی در یک گلخانه ۱۰۰۰ متری حدود ۶۰۰ کیلوگرم میزان بسیار قابل توجهی بوده و دارای توجیه اقتصادی است. همچنین، سهولت کاربرد این زنبورها در گرده افشانی، کاهش هزینه های کارگری، صرفه جویی در زمان و کیفیت بالای گرده افشانی که در نتیجه ملاقات تمام گلها توسط زنبور بوده استفاده وسیع از این زنبور را در گلخانه های ایران توصیه می نماید.