سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی امین – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت محیط
ایوب ترکیان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت محیط
بیژن بینا – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت محیط
حسین موحدیان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت محیط

چکیده:

در این مطالعه کارآیی دو نوع راکتور بی هوازی UASB و HAIS با هم مقایسه شده است. آزمایشات بر روی سه راکتور در مقیاس آزمایشگاهی شامل ۲ راکتور HAIS-1,2 با حجم ۲ و ۳/۳ لیتر و یک راکتور UASB با حجم ۳/۳ لیتر انجام شده است. راکتور HAIS-1 از گرانول پلی یورتان با نسبت سطح به حجم (۱۱۰۰m(2)/m(3)(S/V با درصد پوکی ۳۸% با دانسیته تقریبی(۷۰۰kg/m(3 و راکتور HASI-2 از فوم پلی اتیلن با دانسیته (۱۲kg/m(3 با ۱۳۵۰m(2)/m(3)S/V و درصد پوکی ۴۲% پرگردید. از گرانولهای لجن تصفیه کننده فاضلاب کشتارگاه با ۴۵g/1 VSS بعنوان بارور کننده و از گلوکز همراه با مواد مغذی ضروری با ۱۷۵۰± ۲۵۰COD میلی گرم در لیتر بعنوان سوبستره استفاده گردید. راهبریراکتورها در طی ۳۳۰ روز در دمای ۳۲± ۲ درجه سانتی گراد در سه دوره ۱۰۰ روزه از بارگذاریهای پائین در حد کمتر از ۱kgCOD/m(3).d با میزان بیومس( ۱۱/۵-۱۴kgVSS/m(3 آغاز گردید. بارگذاری های آلی حجمی سه راکتور در سه دوره به طور متوسط: برای UASB به ترتیب ۲/۷، ۱۱/۲ و ۲۱kgCOD/m(3).d و برای ۱۹/۷,۹/۵HAIS-1 و ۳۶kgCOD/m(3).d و برای HAIS-2 در دوره سوم از ۲ تا ۱۷/۸kgCOD/m(3).d متغیر بود. در هر دوره پس از دستیابی به راندمان بالای ۷۰% تغییر بارگذاری انجام می شد. در بارگذاریهای بالا راندمان سه راکتور تا حد ۳۰% کاهش یافت. با وجود ۷۵ درصد متان در بیوگ از، متان تولیدی در سه راکتور UASB، ۲ و HAIS-1 به ترتیب به میزان ۱/۵, ۲/۲۵ mi CH(4)/ml Reactor.d و ۱ متغیر است. به منظور پی بردن به نحوه شکل گیری بیوفیلم در اطراف دانه های بستر نگهدارنده در روز ۳۲۷ بهره برداری از راکتور HAIS-1 و روز ۹۹ بهره برداری از راکتور HAIS-2 عکس CT-Scan از مقاطع مختلف دو راکتور تهیه گردید. تعیین دانسیته بافتهای مختلف در اسکن بستر نمایانگر محل تقریبی قرار گیری بستر نگهدارنده، بیوفیلم، و بیوگاز در مقاطع مختلف راکتور می باشد. با تهیه نمودارهای دانسیته رنگ از عکس های بدست آمده از مقاطع مختلف راکتور و با استفاده از نرم افزار Photoshop می توان میزان لجن موجود در راکتورها را برآورد نمود.