سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بهروزیان نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ابراهیم بهروزیان نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
امین مهران زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

شبکه بر تراشه به عنوان یک راه حل برای دستیابی به عملکرد بهتر و کارایی بالاتر درسیستم برتراشه های پیچیده امری پیشنهاد شده است یکی از پارامترهای بسیار مهم و تاثیر گذار در کارایی شبکه بر تراشه الگوریتم مسیریابی بکاررفته در آن می باشد بطور کلی تکنیکهای مسیریابی به دو دسته اصلی قطعی و تطبیقی وفقی تقسیم بندی می شوند ازمهمترین مزایای الگوریتمهای قطعی تاخیر کم در زمان پایین بودن ترافیک شبکه می باشد ودر مقابل از مهمترین مزایای الگوریتمهای تطبیقی تاخیر کم در زمان بالا بودن ترافیک شبکه می باشد دراین مقاله الگوریتم مسیریابی قطعی و برخی از معروفترین و جدیدترین الگوریتمهای نیمه تطبیقی مورد استفاده در شبکه های روی تراشه معرفی و مورد بررسی قرارگرفته است. از جمله ویژگیهای الگوریتم های نیمه تطبیقی مطرح شده قابلیت استفاده از مزایای الگوریتم های قطعی و تطبیقی می باشد بنابراین در شرایط مختلف ترافیک شبکه می توانند کارایی بهتری نسبتبه الگوریتم های قطعی محض و الگوریتم های تطبیقی محض داشته باشند.