سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

آرزو لاریجانی – دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
نرگس لاریجانی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکزتن
اسماعیل شعبانی نژاد – کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تنکابن

چکیده:

یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است. اگر چه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در این زمینه کوشش هایی کرده اند ولی متأسفانه هماهنگ نبودن درسهای دانشگاهی با نیازهای جامعه باعث شده است که دانشآموختگان از تخصص و کارآیی لازم برخوردار نباشند. از این رو در سالهای گذشته با توجه به روند رو به رشد جمعیت و تقاضای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش اهمیت ویژهای یافته است. « کارآفرینی » عالی از یکسو و مشکلات اقتصادی دولت از سوی دیگر، مسأله در این مقاله تلاش شده است نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کارآفرینی مورد بازبینی قرار گیرد زیرا این مراکز به علت داشتن امکانات آموزشی و پژوهشی پیشرفته و نیروهای کارشناس و کاردان میتوانند در بخشهای گوناگون بازار کار فعالیت نمایند، مواد و دستگاههای گوناگون تولید کنند و با ارائه ی طرحهای تولیدی سودآور به سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی، زمینه ایجاد واحدهای مختلف تولیدی را فراهم آورند و از این راه کارآفرین باشند.