سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شکری – گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدعلی بهنژادی – گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سمانه درستی – گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این تحقیق به منظور کاربردی نمودن فرآیند فتوکاتالیز ناهمگن درحذف آنتیبیوتیکها از محیطهای آبی،کارایی نانوذرات TiO2 تثبیت شده به روش اتصال حرارتی بر روی صفحات شیشه ای Sand-Blast شده در حذف سفازولینبه عنوان یک ترکیب آنتیبیوتیک بررسی شده است. مشخصات صفحات شیشه ای پوشش داده شده با نانوذرات تیتانیوم دی اکسید توسط تصاویر SEM بررسی شده است. تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر غلظت اولیه سفازولین، شدت تابش نور ماوراء بنفش در فعالیت فتوکاتالیزوری نانو ذرات TiO2 تثبیت شده مورد مطالعه قرار گرفته است. شرایط مطلوب برای تخریب آنتی بیوتیک سفازولین غلظت mgL-1 04 از آن آنتیبیوتیک و شدت تابش W m-2 12 با pH طبیعی تقریبا برابر ۶ میباشد. نتایج نشان میدهد که نانوذرات TiO2 در وضعیت تثبیت شده کارایی قابل توجهی در حذف سفازولین دارند.