سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروین مولی زاده –
محمد ملکوتیان –
محمدرضا رحیمی –

چکیده:

بیماریهایی انگلی کماکان از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه می باشند. طیف گسترده ای از آلودگی های انگلی روده ای شامل انواعی می باشند که از طریق آب، خاک و مواد غذایی آلوده به انسان منتقل می شوند. خوردن سبزیجات بصورت خام که در ایران رایج می باشد همواره افراد را در خطر آلودگی قرار می دهد هدف از انجام این مطالعه و بررسی برآورد میزان آلودگی سبزیجات شهر کرمان، همچنین ارائه دستورالعملی ساده، عملی، قابل دسترس جهت پاکیزه سازی سبزیجات مصرفی قبل از مصرف می باشد تا خانواده ها بتوانند در کمترین زمان ممکن و با مصرف کمترین مقدار مواد شوینده بیشترین مقدار انگل و تخم انگل را از سبزیجات بزدایند. در این مطالعه تعداد انگل و تخم انگل جداسازی شده در اثر شستشوی معمولی و شستشو با شوینده ها بررسی شدند. در این بررسی ۳۱۵ نمونه از سبزیهای ریحان و نعنا تهیه شد. نمونه ها در دو مرحله: ۱ – تعیین مقدار دترجنت ۲ – تعیین زمان تاثیر مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در اثر تماس با دترجنت اجرام از سبزیها جدا شده سپس شستشوی مکانیکی، آنگاه رسوب دهی و در نهایت از رسوب حاصل به کمک دستگاه سانتریفوژ نمونه تغلیظ شده تهیه گردید وزیر میکروسکوپ مشاهده گردید مشاهدات کیفی به وسیله لامهای معمولی انجام شد و شمارش کمی انگل و تخم انگل های جدا سازی شده به وسیله لام حجمی مک مستر با ظرفیت ۰/۳ میلی لیتر صورت گرفت. در این بررسی میزان انگل و تخم انگل جداسازی شده به وسیله شوینده مایع برای سبزی نعنا و ریحان به ترتیب ۱۶/۳ درصد و ۳۵/۵ درصد بوده است درصد جداسازی با شوینده پودر برای سبزی نعنا و ریحان به ترتیب از روی ۳۷/۵ و ۴۰/۷ درصد نمونه ها برآورد گردید از نظر کمی بیشترین تخم انگل جداسازی شده از روی ۲۵۰ گرم سبزی ریحان توسط Ml/3L.water 2/5 مایع ظرفشویی تاژ در مدت ۱۰ دقیقه بود که تعداد ۸۵۰ عدد تخم تینا جداسازی شده است بهترین دامنه زمانی برای جداسازی انگلها و تخم انگلها در مورد دو نوع شوینده بین ۲۰-۱۰ دقیقه برآورد شد. در این بررسی از ۴۰/۶ درصد نمونه های تهیه شده با سبزی ریحان و ۳۰/۴ درصد از نمونه های تهیه شده با سبزی نعنا تخم انگل جداسازی شده است در مجموع بدون در نظر گرفتن نوع سبزی در ۳۵/۴ درصد از نمونه های تهیه شده انگل یا تخم انگل مشاهده شد درصد جداسازی انگل توسط شوینده پودر از روی نمونه های تهیه شده بدون در نظر گرفتن نوع سبزی ۳۸/۹ درصد وبرای شوینده مایع ۲۵/۸ درصد برآورد گردید.