سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سینا شاه پوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

گاز سنتز مخلوطی از هیدروژن و مونوکسیدکربن بوده که درفرایندهای شیمیایی و متالورژی متعددی مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان خوراک خام صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد روشها وکاتالیست های مختلفی برای تولید گاز سنتز وجود دارد که دراین مقاله روش ریفورمینگ بخار آب و کاتالیست های Ru/Ni/Al2O3,SiNi,SiNiCa,SiNiMg,LaNixFe1-xO3 مورد بررسی قرارگرفته است این بررسی ها در دماهای بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ درجه انجام شده است در بین کاتالیست های بررسی شده LaNixfe1-xO3 بیشترین درصد تبدیل را برای متان داشت استفاده کردن از مقادیر کمی از Ru درکاتالیبست Ni/Al2O3 تاثیر زیادی بر میزان تبدیل متان خواهد داشت در کاتالیست SiNi اضافه کردن مقداری منیزیم و کلسیم باعث کاهش سطح ویژه شد SiNiCa اما میزان فعالیت برای تبدیل به هیدروژن را افزایش داد LaNixfe1-xO3 یکی از بهترین کاتالیست های شناخته شده برای تولید گاز سنتز توسط ریفورمینگ بخار متان است این کاتالیست در محدوده X ذکر شده بیشترین درصد تدبیل را برای متان دارد