سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خرقانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،موسسه مشاور ایمن سازان
بهناز دهر آزما – هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود اخیانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
الهام رمضانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

یکی ازمهمترین اثرات زیست محیطی استخراج زغال سنگ آزادسازی موادی از قبیل فلزات سنگین عناصر نادرخاکی و عناصر غیرفلزی می باشد که نیاز به بررسی های زیست محیطی گسترده تری دارد دراین تحقیق پراکندگی ژئوشیمیایی و پراکندگی عناصر Se ، As ،Sb درمحدوده معدنی زغال سنگ تخت واقع در۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مینودشت دراستان گلستان واقع درشمال ایران مورد بررسی قرارگرفت غلظت این عناصر درنمونه های برداشت شده با روش ICP-MS درآزمایشگاه acme کانادا اندازه گیری شد نتایج نشان میدهد حضور سازند شمشک با ترکیب آهکی عامل اصلی تولید NAMD ( Natural Alkaline Mine Drainage با ph معادل ۸/۴۱ درمحیط بوده است ورود NAMD باعث افزایش PH درمنابع آب زیرزمینی منطقه شده است همچنین معدن کاری باعث تغییر غلظت Se از ۰/۸ به ۲/۲ درمنابع آب زیرزمینی و همچنین باعث تغییرات غلظت Se ، As ، Sb از ۰/۹و۱/۶۹و۱/۳ به ۲/۲ و ۲/۶ و ۲/۷ درمنابع آب سطحی گردیده است.